Persbericht proefrooiing aardappelen


                                                                                                                                                                                                         Noordhoek 4-10-2012
Lage nagroei en lagere totaalproductie
 
VTA organiseerde midden september een proefrooiing onder haar leden volgens een vastgesteld protocol. Deze opbrengstmeting vindt sinds 2001 plaats en wordt steeds op hetzelfde moment in het jaar uitgevoerd. Met de proefrooiingen worden van een groot aantal consumptierassen verspreid over Nederland monsters gestoken. De resultaten van de septembermeting zijn gebaseerd op een ruim aantal monsters van een representatieve groep VTA leden.
 
De gemiddelde opbrengst van de monsters is vastgesteld op 51.572 kg (2011: 56.989 kg) per hectare. Dit is 9% lager dan het 5 jarig gemiddelde.
Zowel wat betreft eindopbrengst als in nagroei na 15 augustus is er een grote diversiteit van percelen.
De nagroei is met 3-4 ton/ha één van de laagste van de afgelopen jaren, alhoewel er bij vitale percelen een nagroei werd gemeld van 6 ton/ha.
Na 15 september is in tegenstelling tot voorgaande jaren de nagroei nagenoeg nihil.
 
Tevens valt te vermelden dat de spreiding in onderwatergewicht groot is, gemiddeld hoog tot zeer hoog (tot 480).
Het gemiddeld knolaantal is met 202 stuks van het monster (2x3 meter) relatief hoog, waarbij het percentage grofte dit jaar 78% bedraagt.
Door de areaalkrimp in combinatie met de lagere opbrengst is er 15-21% minder aardappelproductie in Nederland.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor meer informatie: Meeuw de Bruijne  06 20 01 13 69