Category Archives: Aardappelen

aardappelen rooien 2018

Proefrooiingen aardappelen bevestigen lagere opbrengstverwachtingen

VTA heeft medio september een proefrooiing uitgevoerd onder haar leden volgens een vastgesteld protocol. Deze opbrengstmeting vindt sinds 2001 plaats en wordt steeds…
Continue reading

Opbrengsten aardappeloogst fors lager

Hoewel er tussen percelen grote verschillen bestaan is het duidelijk, dat de aardappeloogst 2018 een stuk lager zal zijn dan normaal. Overvloedige regenval…
Continue reading
NEPG luidt noodklok

NEPG luidt noodklok wat betreft aardappeloogst 2018

De komende West-Europese aardappeloogst gaat zwaar tegenvallen. Aan de hand van berichtgeving vanuit de deelnemende landen wordt dit volgens de NEPG  alsmaar duidelijker.…
Continue reading

Droogte geeft stof tot nadenken

De aanhoudende droogte begint haar sporen te trekken in het nieuwe seizoen. Dat de gevolgen voor de gewassen groot zijn is duidelijk. Aardappeltelers…
Continue reading
Droogte in NEPG

Droogte in het Noordwest Europees aardappelgebied

Op basis van de nieuwste NEPG-berekeningen blijkt het aardappelareaal in de 5 Noordwest-Europese landen uit te komen op 595.587 ha. Een stijging van…
Continue reading

NEPG verwacht kleine areaalstijging

Ondanks de lage prijzen tijdens deze campagne, is de verwachting dat er voor oogst 2018 in Noord-West Europa meer aardappelen geplant worden. De…
Continue reading

Hoge voorraden NEPG

De NEPG rapporteert hoge aardappelvoorraden. Alle recente voorraadmetingen in de NEPG-landen (Noordwest-Europese aardappeltelers) laten zien dat de aardappelvoorraden hoger zijn dan vorig seizoen.…
Continue reading

Oogstraming NEPG hoger dan verwacht

Bij de oogstraming in september op basis van proefrooiingen gaf de NEPG al aan, dat er sprake was van een hogere opbrengst dan…
Continue reading

NEPG verwacht hogere aardappelopbrengst

Op basis van proefrooiingen en praktijkresultaten uit het veld van recente oogstopbrengsten verwacht de NEPG een totale oogst van 27,9 miljoen ton aan…
Continue reading
Uitbreiding van het areaal aardappelen

Areaaluitbreiding Noordwest Europa geschat op 3,6%

De NEPG verwacht voor het seizoen 2017 - 2018 een uitbreiding van het aardappelareaal met 3,6% in vergelijking met het lopende seizoen. Vooral…
Continue reading
Word nu lid