VTA Internationaal

VTA vertegenwoordigt Nederland in NEPG. De NEPG staat voor North-Western European Potato Growers. De NEPG bestaat uit een vertegenwoordiging uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, België en Nederland. VTA vertegenwoordigt Nederland in de NEPG.

 

VTA voorziet telers van markt- en prijsinformatie voor 5 verschillende gewassen: consumptieaardappelen, uien, knolselderij, wortelen en graan.

 

De doelen van de NEPG zijn:

  • Elkaar informeren over de ontwikkelingen van de teelt vanconsumptieaardappelen in Noordwest Europa in de breedste zin, maar in het bijzonder over de aanbodkant.
  • Verbeteren van de stabiliteit en de groei van de EU aanvoerlijnen van grondstoffen voor de aardappelverwerkende industrie.
  • Uitwisselen van actuele zaken o.a. markt- en prijsinformatie waar akkerbouwers hun voordeel mee kunnen doen.
  • In stand houden van een informeel, flexibel forum om objectief belangrijke onderwerpen te bespreken ten aanzien van de Noordwest Europese aardappelaanvoer.
  • Tastbare, meetbare resultaten te behalen met heldere doelstellingen en acties.

Deze doelstellingen moeten voor een betere balans en krachtenverdeling binnen de keten zorgen. De deelnemers moeten objectief zijn en een pragmatische kijk hebben.

 

Officiële status

Sinds kort heeft de NEPG de officiële status van stichting verkregen. De NEPG, die in 2015 inmiddels al 15 jaar bestaat, had besloten om deze stap te maken om toch een meer officiële positie te verkrijgen richting de EU en de landelijke overheden.

Het bestuur van de NEPG.
Van links naar rechts; Pierre Lebrun (Fiwap), Sylvia Schleker (REKA Rheinland), Victor Phaff (voorzitter), Jan de Lange (VTA), Alain Dequeker (UNPT), Marion Hess

900 actieve leden

direct contact

actuele informatie

elke week nieuwsbrief

O N Z E   V I S I E

Leden informeren op het gebied van agrarische markten

VTA vertegenwoordigt Nederland in NEPG

De NEPG staat voor North-Western European Potato Growers. De NEPG bestaat uit een vertegenwoordiging uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, België en Nederland. VTA vertegenwoordigt Nederland in de NEPG.