Het laatste nieuws over marktontwikkelingen

Situatie Oekraïne en torenhoge kosten maken telers onzeker

Na de Russische inval in Oekraïne aarzelden de aardappelmarkten wat. Maar er is niet echt reden voor veel verandering in vrije koopprijzen of…
Lees meer...
Voorraad aardappelen lager dan vorig jaar

Voorraad aardappelen 12% lager dan langjarig gemiddelde

Uit de voorraadinventarisatie met peildatum 15 februari blijkt, dat de voorraad aardappelen 12% lager ligt dan het 5-jarig gemiddelde. Dit stemt overeen met…
Lees meer...

Voorraadinventarisatie uien laat inhaalslag zien

VTA heeft in de afgelopen week voor het seizoen 2021 – 2022 de tweede voorraadinventarisatie voor uien laten uitvoeren onder haar leden. De…
Lees meer...

Oogstraming uien bijgesteld door CBS

Het CBS kwam vandaag met de definitieve opbrengstcijfers van oogst 2021. De bruto opbrengst per hectare is verlaagd met 3 ton/ha ten opzichte…
Lees meer...