Voorraadinventarisatie uien laat inhaalslag zien

VTA heeft in de afgelopen week voor het seizoen 2021 – 2022 de tweede voorraadinventarisatie voor uien laten uitvoeren onder haar leden. De belangrijkste conclusies bij deze tussenstand is, dat er in de afgelopen maanden een behoorlijke inhaalslag is gemaakt:

  • Door de deelnemers is ongeveer 51% van de uien afgeleverd.
  • Van de voorraad is ongeveer 33% verkocht.
  • De vrije voorraad ligt ongeveer op het niveau van een 5-jarig gemiddelde.

Het volume wat afgeleverd is door de deelnemers aan de voorraadinventarisatie omvat circa 51% van de oogst. In absolute tonnen is er 13,3% meer afgeleverd dan vorig seizoen.

Bij de rode uien ligt het percentage geleverd flink hoger dan in de afgelopen jaren. Hiervan is 68,3% afgeleverd, terwijl dit vorig seizoen op 53,5% lag. Bij de gele uien ligt het percentage wat afgeleverd is iets lager.

Voorraad vrij lager dan langjarig gemiddelde

In absolute tonnen ligt er bij de deelnemers nog altijd ongeveer 13% meer voorraad dan het vorig seizoen. Dit is 6% meer dan het langjarig gemiddelde.

Van de voorraad is 33% verkocht. De absolute vrije voorraad komt daarmee 10% hoger uit dan vorig seizoen, maar ten opzichte van de lange termijn ligt de vrije voorraad 3,4% lager (waarbij we het extreem droge teeltjaar 2018 buiten beschouwing laten). In december lag de vrije voorraad nog 13,6% hoger dan het langjarig gemiddelde.

voorraadinventarisatie uien februari 2022

Bij de vrije voorraad dient wel te worden opgemerkt, dat deze bij de gele uien nog altijd hoger ligt dan vorig jaar rond deze tijd; het zijn vooral de rode uien die het percentage vrije voorraad omlaag trekken.

Positieve stemming

Alles bij elkaar moet er derhalve weliswaar nog een behoorlijk volume worden afgezet in de komende maanden, maar niettemin overheerst in de markt een positieve stemming. Gelet op de exportcijfers kan tot en met week 4 in elk geval wel worden gesteld dat afzet in zijn geheel minder lijkt te stagneren dan vorig jaar, waarbij bovendien de afzet richting Polen een stevige bodem vormt. 

In april wordt voor dit seizoen nog een derde voorraadinventarisatie uitgevoerd.