Voorraad aardappelen 12% lager dan langjarig gemiddelde

Uit de voorraadinventarisatie met peildatum 15 februari blijkt, dat de voorraad aardappelen 12% lager ligt dan het 5-jarig gemiddelde. Dit stemt overeen met de verwachtingen die al enigszins bestonden aan de hand van het beeld in de markt.

Tot en met half februari hebben de deelnemers aan de voorraadinventarisatie 33% van hun oogst afgeleverd. Dit ligt in lijn met het percentage afgeleverd van de afgelopen seizoenen. De opbrengsten waren dit seizoen echter ruim 12% lager dan het 5-jarig gemiddelde. Dit komt door het gekrompen areaal én de lagere opbrengst per hectare. De lagere opbrengst werd eind januari nog eens bevestigd door de definitieve oogstraming van het CBS. Deze kwam 200.000 ton lager uit dan de voorlopige welke in oktober/november 2021 was gepubliceerd.

Absolute voorraad ruim lager

In absolute tonnen hebben de deelnemende telers 10% minder afgeleverd dan vorig seizoen. Niettemin is de absolute voorraad die nu nog in de opslag ligt 14,3% lager dan vorig jaar. Dit is 12% lager dan het 5-jarig gemiddelde. Dit is geen verrassing. Bij de voorraadinventarisatie in november 2021 lag de voorraad ook al ruim lager en met een goed lopende afzet naar de verwerkende industrie is deze lijn doorgezet.

voorraadinventarisatie aardappelen februari 2022
De voorraad aardappelen ligt ruim onder het 5-jarig gemiddelde

Vrije voorraad 8,5% lager

Van de voorraad in opslag is 56,7% al verkocht. Vorig jaar lag dit op 59,5%. Gemiddeld over 5 jaar ligt dit percentage op 59% in dezelfde periode. De vrije voorraad ligt daarmee 8,5% lager dan vorig seizoen, toen de vrije voorraad ongeveer gelijk aan het langjarig gemiddelde was. Eén en ander is in de grafiek weergegeven.

Kwaliteit is gemiddeld goed

Van problemen met kwaliteit is er op dit moment niet veel sprake meer. Partijen waar twijfel was over kiem zijn veelal al weg en wat er nog zit lijkt goed. De contractpartijen worden strak in de gaten gehouden door afnemers. Bij twijfel worden ze opgeladen. De bakcijfers zijn door de bank genomen goed.

Derde inventarisatie volgt in april

VTA inventariseert jaarlijks drie maal de voorraad aardappelen onder haar leden. Daarbij wordt een vast protocol gevolgd, waarmee we proberen een representatief beeld te vormen. De tweede voorraadinventarisatie met peildatum 15 februari is onlangs afgerond. Er volgt nog een derde inventarisatieronde in april.