Aardappelvoorraad fors lager

Aardappeloogst laagste in laatste 6 jaar

aardappelvoorraad fors lager

Aardappeloogst 2018 laagste in 6 jaar

De cijfers uit de voorraadinventarisatie bevestigen het beeld van de dagelijkse praktijk. De aardappeloogst van seizoen 2018/2019 is de laagste sinds jaren. De toename van het areaal consumptieaardappelen bedraagt volgens het CBS ongeveer 0,1%. De droogte van afgelopen zomer heeft er echter toe geleid, dat de aardappeloogst de laagste is sinds jaren.

De gemiddelde opbrengst per hectare bij de deelnemende telers is 42,7 ton netto. Daarbij worden grote verschillen waargenomen, hetgeen veelal afhangt of telers wel of niet konden (of mochten) beregenen. De opbrengst bij de deelnemers aan de voorraadinventarisatie varieerde van 20 tot 70 ton per hectare netto. De opbrengstdaling per hectare in combinatie met de zeer geringe areaaltoename leidt ten opzichte van het vorige seizoen tot een lagere totaal oogst van 23%. Dit is 15,1% lager dan het vijfjarig gemiddelde.

Nog relatief weinig afgeleverd

In november was 13,1% van de oogst afgeleverd (zie grafiek 1). Gemiddeld in de laatste 5 jaar was rond deze tijd 21,6% van de oogst van de deelnemers geleverd. In absolute tonnen hebben de deelnemende telers 8,1% minder afgeleverd dan vorig seizoen (zie grafiek 2).

Percentage vrije voorraad lager dan vorige seizoenen

Grafiek 1: Percentage geleverd, voorraad en vrije voorraad in afgelopen seizoenen

 

De absolute voorraad die nu nog in opslag ligt bij de vaste groep van telers is fors lager dan vorig seizoen (-26,6%) en ook lager dan het 5-jarig gemiddelde (-6%). Van de voorraad in opslag is 59% al verkocht. Vorig jaar lag dit op 53%.

Absolute voorraad november 2018 fors lager dan voorgaande seizoenen

Grafiek 2: Absolute tonnen geleverd, voorraad en vrije voorraad in afgelopen seizoenen