NEPG marktbeschouwing

Tekort aan pootgoed zou eerder verwachte uitbreiding van het aardappelareaal kunnen reduceren

Volgens bronnen binnen de NEPG (North-Western European Potato Growers) zou de eerder verwachte areaaluitbreiding, als gevolg van een tekort aan pootgoed, minder zijn dan eerder verwacht. Op Groot-Brittannië na is er in de overgebleven 4 andere landen een tekort aan pootgoed van de speciale frites-rassen. Voor Duitsland in iets mindere mate.

Tegelijkertijd zal de productie in de verwerking met 700.000 tot 800.000 ton toenemen en zijn de contractprijzen van de vroege aardappelen (rond midden juli) met gemiddeld € 3,= per 100 kg verhoogd. De contractprijzen voor de hoofdoogst zijn gemiddeld met € 1,= tot € 1,50 per 100kg gestegen.

Alternatieven

Telers en verwerkers zijn naarstig op zoek naar alternatieven, zoals het gebruiken van de maat 28/35, het snijden van meer pootgoed, dubbeldoelrassen in het zetmeelgebied en nieuwe veelbelovende rassen. Ook zullen “oude rassen” als Bintje, Asterix, Desiree, etc. een comeback beleven.

Om de gevraagde kwaliteit van de oogst te kunnen waarborgen, zullen telers volgens de NEPG verantwoord met extra risico’s moeten omgaan.

De overgrote meerderheid van het beschikbare pootgoed van frites-rassen is in handen van de verwerkers. Dit feit geeft de verwerkers de kans om meer telers contracten te laten tekenen, waarbij de totale opbrengst terug geleverd dient te worden.

De NEPG wijst er tevens op dat de opbrengst per hectare een grotere invloed heeft op het totale volume dan een eventuele uitbreiding van het areaal. Uitgaande van een “normale” opbrengst per hectare voor komend jaar en hetzelfde areaal als vorig seizoen, zullen er voldoende aardappelen beschikbaar zijn, inclusief de productie uitbreiding van de industrie.

Huidige voorraad

Eind deze maand zullen de voorraadcijfers van diverse landen weer bekend zijn en gepubliceerd worden. De algemene verwachting is dat die lager zullen uitvallen dan vorig jaar rond deze tijd. De actuele dagmarkt en de termijnmarkt bevestigen dit reeds. Het gedeelte “vrije aardappelen” zal zeker minder zijn dan vorig jaar. Het hoge tarra percentage van dit seizoen heeft tot gevolg dat een teler meer aardappelen nodig heeft om aan zijn contractvolume te voldoen. Hoe hoger het tarra percentage, des te minder vrije aardappelen overblijven.

OOGST 2017/2018

 • Ondanks de extreem hoge pootgoed prijs van het ras Bintje zal het areaal naar verwachting vooral in België fors gaan uitbreiden.
 • Nieuwe contractprijzen compenseren het gebruik van duur Bintje pootgoed niet.
 • De Belgische handel en vrije telers zullen buiten Bintje ook meer “oude rassen” als Asterix, Desiree en dergelijke gaan contracteren.
 • De grootste Duitse handelaar contracteert veelbelovende rassen voor de verwerking.
 • Verwerkers zullen grote moeite hebben om het benodigde contract volume voor oogst 2017/2018 te kunnen vastleggen.
 • Dit verschaft de teler een goede onderhandelings positie.
 • Contractprijs en contractvoorwaarden zijn veelal basis uitgangspunten en onderhandelbaar.

Markt tot einde seizoen

Meer nog dan in voorgaande jaren komt de nadruk te liggen op een vroeg, gemiddeld of laat voorjaar. Weersvoorspellingen op termijn kunnen het sentiment en de marktbewegingen danig beïnvloeden. De vorst komt terug.

Enkele actuele feiten op een rijtje:

 • De Zuidelijke landen hebben met vorst te maken (gehad). Duidelijk is al wel dat zij later kunnen gaan oogsten, waardoor zij meer oude oogst gaan importeren.
 • Grote kans dat Groot-Brittannië in de loop van het seizoen aan de markt zal komen. De eerste voorzichtige tekenen hiervan zijn gesignaleerd.
 • 95% van de Duitse bewaaraardappelen hebben al een bestemming en zijn reeds verkocht.
 • Het hogere tarrapercentage draagt bij aan minder vrije aardappelen.
 • De verwerkers lijken voorlopig “vrede” te hebben met het huidige prijsniveau.
 • Door middel van zoveel mogelijk alleen maar bij te kopen hetgeen aangeboden wordt en het doelmatig om gaan met de contractpositie, kunnen de verwerkers dit nog wel even volhouden.
 • Onbekend is welke hoeveelheid buiten de contractpositie om in een eerder stadium, is bijgekocht aan dubbeldoel rassen, bovenmaats pootgoed, tafel- en export aardappelen en geïmporteerd uit Polen, GB en andere landen.
 • Ondanks het hoge prijsniveau verschilt de export in de diverse landen niet veel met die van vorig seizoen.