NEPG verwacht kleine areaalstijging

Ondanks de lage prijzen tijdens deze campagne, is de verwachting dat er voor oogst 2018 in Noord-West Europa meer aardappelen geplant worden. De NEPG (North-West European Potato Growers) schat dat de telers in de 5 toonaangevende aardappellanden 0,4% meer aardappelen zullen planten dan vorig jaar.

De voorraad huidige oogst is nog steeds hoog, maar vanwege de late aanplant en de te verwachten latere oogst van de vroege rassen verwacht de NEPG een langer productieseizoen dan normaal voor de verwerkende industrie. De situatie voor de verse tafelaardappelen lijkt hetzelfde te zijn.

Uiteenlopende marktprijs

De verwachting is dat de komende maanden de marktprijs tussen goed verwerkbare aardappelen  en de mindere kwaliteit sterk uiteen gaat lopen. Het is nog maar de vraag of de voorraad van goed bakkende aardappelen voldoende zal zijn om aan de behoefte van een paar weken langere verwerking te kunnen voldoen. Voor de mindere kwaliteiten kan het daarentegen wel eens moeilijk worden om voldoende afzet te vinden.

Vrij late aanplantingen

Alle NEPG-landen melden vrij late aanplantingen. Op het continent zijn het overgrote deel van de aardappelen geplant, maar in Groot-Brittannië is eind eerste week mei slechts de helft gepoot. Frankrijk, België en Duitsland melden meer uitgeplant areaal, terwijl in Nederland het areaal met 2,5% lijkt af te nemen. Groot-Brittannië heeft op dit moment geen schattingen beschikbaar, waardoor het 5 jarig gemiddelde is aangehouden om het te verwachten geplante areaal in de NEPG landen te kunnen berekenen. In totaal 0,4% meer areaal dan vorig jaar, maar 6,7% meer areaal vergeleken met het gemiddelde over de laatste 5 jaar, hetgeen volgens de NEPG bij een normale oogst, ondanks de groeiende vraag van de verwerkende industrie, ruim voldoende zal zijn. De beschikbaarheid van de pootaardappelen stimuleerde ook de toename van het areaal, evenals de hogere vraag naar contracten door de verwerkers en een gebrek aan alternatieven voor de teler.

Verschuiving naar teelt voor verwerking

Volgens deze schattingen zullen 585.608 ha consumptieaardappelen worden geplant. Cijfermatig zou de oogst dan bij het 5 jarig opbrengst gemiddelde, 4% minder aardappelen geven dan dit aardappelseizoen. Echter bijna alle landen melden een afname van de teelt van verse tafelaardappelen met een verschuiving naar de teelt voor de verwerking, met  rassen met een hogere hectareopbrengst.

In Frankrijk, Duitsland en Nederland verwacht men ook een trend om meer aardappelen voor de zetmeelindustrie te planten. Deze cijfers zijn niet opgenomen in de NEPG schattingen.

 

Inschatting areaal consumptieaardappelen 2018 NEPG

Raming areaal 2018 NEPG