Nieuwe impulsen nodig op uienmarkt

Nieuwe impulsen nodig

Ondanks een rustige stemming verschenen er wel een aantal transacties op de transactielijst. Dit duidt enerzijds op berusting over het huidige prijsniveau bij de aanbiedende partijen. Anderzijds kan de vlotte afname van gekochte uien tegelijkertijd duiden op een stabilisatie van de dalende lijn. Duidelijk is echter wel dat de export op volume behoorlijk heeft moeten inleveren in de afgelopen weken. Het is met name deze onzekerheid over de exportmogelijkheden die de stemming wat tempert. ‘Voor een meer positieve stemming zullen er toch echt nieuwe impulsen nodig zijn.’  Lees hier meer over ontwikkelingen op de uienmarkt

Areaalontwikkeling

Wat betreft de ontwikkeling van areaal in Nederland voor het komende seizoen zijn de meningen nog wat verdeeld. Vanuit het zuidwesten horen we het geluid, dat het areaal ongeveer stabiel zou blijven. In het noorden en in het zuidoostelijk zandgebied zou er een lichte uitbreiding plaatsvinden, maar hieromtrent horen we toch wisselende geluiden. ‘Markt- en prijsontwikkelingen in de tweede helft van het seizoen zullen waarschijnlijk nog een belangrijke rol spelen. Lees hier meer over areaalverwachtingen voor het komende seizoen