Ondanks record export nog behoorlijke voorraad

Uit de voorraadinventarisatie voor uien door VTA blijkt, dat er dit seizoen absoluut fors meer is afgeleverd ten opzichte van andere jaren, hetgeen aansluit bij het beeld van de goedlopende export. Tegelijkertijd geeft de tussenstand van de voorraadinventarisatie wel aan, dat de voorraden nog wel hoger liggen dan de afgelopen 5 seizoenen gemiddeld het geval was.

Meer geleverd dan vorig seizoen

Uit de voorraadinventarisatie blijkt, dat door de deelnemers ongeveer 50% van de uien is afgeleverd. Dit ligt ongeveer op hetzelfde niveau als vorig seizoen (zowel bij de rode als de gele uien). Toen was 49% van de uien afgeleverd.

In absolute tonnen is er door de deelnemende VTA-leden bijna 12,3% meer afgeleverd dan vorige seizoen.

voorraadinventarisatie uien VTA

Grafiek 1: Geleverd en voorraad procentueel

 

Voorraadinventarisatie uien VTA

Grafiek 2: Absolute voorraad t.o.v. geleverde tonnen

Absolute voorraad hoger

Niettemin is de voorraad nog 8% hoger dan voorgaande seizoen. Ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde is dit 4,4% hoger.

Van de voorraad is ongeveer 25% verkocht (75% is nog vrij). Op basis van absolute tonnen ligt de vrije voorraad  circa 7,2% hoger dan vorig jaar. Ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde is dit 3,2% hoger.

Naar verhouding ligt de voorraad vrij bij rode uien iets lager dan bij de gele zaaiuien. Bij de deelnemers met rode uien was 47% van de voorraad al verkocht, terwijl van de gele zaaiuien 21% van de voorraad is verkocht.

Voorraadinventarisatie uien VTA

Grafiek 3: Absolute voorraad t.o.v. het 5-jarige gemiddelde

De belangrijkste conclusie ligt derhalve in de lijn van de eerste inventarisatie van afgelopen december. Aan de voorraadinventarisatie hebben in februari 180 leden deelgenomen. De inventarisatie wordt 3x per seizoen uitgevoerd. Een derde inventarisatieronde volgt nog in april.