Hoge voorraden NEPG

De NEPG rapporteert hoge aardappelvoorraden. Alle recente voorraadmetingen in de NEPG-landen (Noordwest-Europese aardappeltelers) laten zien dat de aardappelvoorraden hoger zijn dan vorig seizoen. En ook hoger dan het vijfjarig  gemiddelde. Met 6% meer  areaal en 11%  hogere opbrengst dan het jaar ervoor zijn er momenteel teveel aardappelen in Noordwest-Europa. De verstoorde balans tussen vraag en aanbod heeft een negatief effect op de actuele vrije marktprijzen. Ondanks dat de verwerkende industrie de afgelopen 5 jaar een toename van 15% in productie vertoont.

Meer tarra dan verwacht

“Tarrapercentage van 5% is wellicht aan de lage kant”

In december schatte de NEPG een te verwachten tarra van 5% in. Dit lijkt realistisch, maar misschien is dit zelfs nog wel aan de lage kant is. In het hele NEPG-gebied blijven meldingen komen van kwaliteitsproblemen in de opslagen. Hoewel daarbij vooral één ras vaak genoemd wordt, zijn andere rassen ook niet geheel gevrijwaard. Mede door het nog steeds aanhoudende aanbod van deze probleempartijen die eerder verwerkt moeten worden, overstijgt het aanbod de vraag nog.

Over het algemeen lijkt de kwaliteit in de opslagen echter goed, ondanks dat er nog steeds opslagen eerder moeten worden geopend dan gepland vanwege aanstaande kwaliteitsproblemen. Een gebrek aan goede frituurkwaliteit aan het einde van het seizoen lijkt hierdoor realistisch.

Het actuele koude weer in Noordwest-Europa zou ook tot extra uitdagingen kunnen leiden en zoals alle jaren is ook nu de vraag: wanneer wordt de nieuwe aanplant gerealiseerd in het NEPG-gebied? De (te) natte grondomstandigheden in combinatie met de huidige vorstperiode zorgen ervoor dat een vroege start van het plantseizoen niet meer haalbaar lijkt. De eerste vroege aanplant is in sommige gebieden van Duitsland al uitgesteld.

Vraag naar vrije aardappelen laag

De activiteiten aan de verwerkingskant zijn goed, maar de benodigde extra aardappelen worden nog bijna allemaal bevoorraad uit gecontracteerde aardappelen. Hierdoor is de vraag naar vrije aardappelen wekelijks zeer laag is.

Als gevolg van aantrekkelijke aardappelprijzen voor de exportbestemming verloopt de export uit de NEPG-landen voor verse tafelaardappelen goed. Met als positieve uitschieter de Franse export. Ook de uitvoer van kant-en-klare aardappelproducten naar verre bestemmingen vertoont nog steeds een blijvend stevig stijgende lijn.

Contractprijzen voor volgend seizoen lager

Op basis van de huidige situatie werden voor het komende seizoen lagere contractprijzen voor de verwerking verwacht. Dit wordt nu ook bevestigd door de NEPG die prijsverlagingen van 5 – 10% aangeeft. De prijsverlagingen zijn afhankelijk van het tijdstip van levering, de variëteit en de afnemer. Deze contractprijzen zijn niet alleen lager dan vorig seizoen, maar ook lager dan het seizoen ervoor. De prijsverlaging voor het zeer vroege segment blijkt het hoogst. Volgens de NEPG zijn deze contractprijzen voor telers niet kostendekkend.

Telers wordt daarom geadviseerd dit voorjaar een realistisch areaal consumptieaardappelen te telen. De aanhoudende trend in België en Frankrijk van weer minder Bintje naar meer verwerkingsvariëteiten zal doorgaan. Deze laatsten hebben hogere netto verwerkbare opbrengsten. Dit zou kunnen leiden tot weer een extra plus op de gemiddelde oogstopbrengsten.

Lees meer op het ledengedeelte…