Proefrooiing uien wijst op 30% lagere opbrengst

  • september 4, 2018
  • Uien

De proefrooiing voor de uien bevestigen de verwachtingen ten aanzien van de uienoogst 2018. De gemiddelde opbrengst van alle ingestuurde resultaten is 41,4 ton/ha. Dit is ruim 30% lager dan vorige seizoen. Ook de grofte blijft zoals verwacht ver achter bij andere jaren.

Opbrengsten meer dan 30% lager

De gemiddelde opbrengst van alle ingestuurde resultaten is 41,4 ton/ha. Dit is een gewogen gemiddelde. In 2017 was dit 60,5 ton/ha. De verschillen tussen percelen zijn groot. Het minimum is 6,8 ton/ha, terwijl het maximum 83,9 ton/ha bedraagt. Het productieniveau per hectare ligt daarmee ver onder het niveau van het 5-jarig gemiddelde. Een en ander is weergegeven in de grafiek hiernaast.

In Noord (Noord-Holland, Polders, Gelderland en noordelijker) is de gemiddelde opbrengst 49,4 ton/ha, in Zuid is de gemiddelde opbrengst 27,8 ton/ha. Zowel in het noorden als in het zuiden is de opbrengst per hectare tot op heden hiermee ruim 30% lager dan het vorig seizoen.

Grofte

Proefrooiing uien 2018 grofte lager dan gemiddeldOok wat betreft de grofte kunnen we concluderen, dat het percentage 60 mm opwaarts fors lager ligt dan het langjarig gemiddelde. Dit percentage bedraagt 35,7%, terwijl het 5-jarig gemiddelde op 57,1% ligt. In 2017 lag dit percentage op 53,4%. Een en ander is weergegeven in de grafiek hiernaast.

Ook bij de vaststelling van de grofte zien we dat het verschil tussen telers in Noord en Zuid groot is. In het Noorden bedraagt dit percentage 45,4% en in het Zuiden 23,9%. Vorig jaar was dit 61% resp. 45%. Dit onderstreept nog maar eens de tegenvallende groften (en lagere opbrengsten) in het Zuiden.

 

 

Areaal uien 0,8% uitgebreid

areaal uien 2018 wederom uitgebreidWederom is het totale areaal uien in Nederland in 2018 uitgebreid, zoals te zien is in bijgevoegde grafiek. De uitbreiding van het areaal is gebaseerd op cijfers vanuit het CBS. De areaaluitbreiding komt met name door de uitbreiding van het areaal plantuien. Het areaal zaaiuien is dit jaar afgenomen.

De grote vraag is daarbij of alle percelen ook daadwerkelijk voor oogst in aanmerking komen. Zeker in Zeeland staan er percelen die niet voor oogst in aanmerking komen. Onderstaande foto, die ook op twitter rondgaat, is meegestuurd door één van onze leden. Deze spreekt boekdelen en behoeft verder weinig commentaar.

Protocol

VTA heeft in de afgelopen week proefrooiingen voor uien laten uitvoeren onder haar leden volgens een vastgesteld protocol. Deze opbrengstmeting wordt in deze vorm uitgevoerd sinds 2011. De resultaten van de meting zijn gebaseerd op monsters van een representatieve groep VTA leden verspreid over heel Nederland.  Daar waar door telers bij opmerkingen wordt aangegeven dat er sprake is van extra verliezen, kan hiervoor een correctie worden gemaakt.

Niet alle percelen komen voor uienoogst in aanmerking

Niet alle percelen uien komen dit jaar voor oogst in aanmerking