Eenheid in beursnoteringen

eenheid-in-beursnoteringen

Waarom moet het toch allemaal zo moeilijk? Terwijl het zo simpel kan! Laten de EGO’S eens bij zichzelf te raden gaan en de eerste stap zetten. Laat de verwerkers vervolgens eens gaan inzien dat meelever aardappelen interessant zijn voor teler en verwerker. Omdat van het contractgedeelte de kwaliteit van de aardappelen al bekend is, kan men de restanten dus naar kwaliteit en waarde inschatten en prijzen, en niet behandelen als zijnde eenheidsworst en uitbetalen naar de onderkant van de markt, zoals het al jaren het geval is.

Agriprins is ter zielen, maar de VTA-lijst bestaat al jaren. Deze heeft al vele stormen overleefd en wordt nu ook echt serieus genomen. Het is een algemeen feit dat bij beide beurzen de VTA-lijst op tafel ligt en ook besproken wordt. Natuurlijk wordt hij besproken, want het is een duidelijke weergave van de daadwerkelijke handel van dat moment. Alleen past het sommige partijen niet altijd om hier aan toe te geven. Zij noteren liever wat hun financieel het beste uitkomt. Daarom is het zo belangrijk om iedere transactie te melden. Papier liegt niet! Zonder telers geen industrie! Dus…

  1. EGO’s aan de kant. Personen zijn niet belangrijk, het resultaat des te meer.
  2. Er hoort geen prijsverschil te zijn tussen meelever en vrije aardappelen. De kwaliteit van het product bepaalt de waarde.
  3. Van industriezijde meer kijken en uitbetalen naar kwaliteit. Een kwalitatief goede grondstof levert in het productieproces zijn geld altijd dubbel en dwars op.
  4. Waar ligt de grens tussen een grote en een kleine industrie? Wat zijn de specifieke criteria die aangeven wanneer een fabriek groot is of klein?
  5. Een VTA-lijst vol wekelijkse transacties, waaraan alle telers meedoen, geeft meer dan voldoende transparantie en zou daarom een grote inbreng moeten hebben bij het tot stand komen van de notering.
  6. De eerste weken van regievoering zal bepalend worden voor het welslagen van de hele operatie.

Wat dan nog rest zijn enkele details die onder het genot van een borrel eenvoudig en op een prettige manier opgelost kunnen worden. Want we moeten niet uit het oog verliezen dat het hier de HELE SECTOR betreft en niet alleen ikke, ikke en de rest kan stikken.

Jan de Lange, Bestuurslid VTA en NEPG