Schade door extreme weersomstandigheden

schade-door-weer

In grote delen van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland kunnen duizenden hectares aan land– en tuinbouwgewassen, zoals aardappelen, bieten en uien, als verloren worden beschouwd als gevolg van het noodweer van de laatste maand. Ook elders in het land was er regionaal regelmatig sprake van zeer zware regenval. Ongetwijfeld zal dit grote gevolgen hebben voor de sector, maar ook voor getroffen individuele ondernemers.

Hoewel de werkelijke omvang nog niet goed is aan te geven, kan al wel worden geconcludeerd dat grote delen van de oogst nu al verloren zijn. En dan is er nog geen rekening gehouden met mogelijke gevolgschade als gevolg van ziektes, bewaarproblemen etc. Hoe groot de schade daadwerkelijk is zal in de komende maanden duidelijk worden. Vooralsnog levert het voor de betreffende ondernemers, maar ook voor de hele sector vragen op. Vragen met betrekking tot bemesting, gewasbescherming, maar ook met betrekking tot oogsttijdstippen, afstemming met verwerkers en handel etc.

Het zal voor een ondernemer een uitdaging zijn om in dit jaar het optimale uit het bedrijf te halen. Tegelijkertijd zal het voor de verschillende sectoren (aardappelen, uien, groenten) een uitdaging zijn om ook het optimale uit de séctor te halen, waarbij afzet en kwaliteit een belangrijke rol gaan spelen. Daarin zullen transparantie en openheid nog meer dan anders voorwaarde zijn om tot goede afwegingen en beslissingen te komen.

Het bestuur van VTA wenst de getroffen ondernemers veel wijsheid toe. We hopen tegelijkertijd dat u ondanks eventuele tegenslag de motivatie en enthousiasme weet op te brengen om er het optimale uit te halen. Daarbij willen we u graag met raad en daad bijstaan.