Aantal transactiemeldingen aardappelen gestegen

Totaal aantal transacties jan - jul 2016 aardappelen en uien

In de eerste helft van dit jaar is het aantal transactiemeldingen vanuit ons ledenbestand voor aardappelen gestegen ten opzichte van dezelfde periode in het vorige seizoen. Bij de uien zagen we in dezelfde periode een lichte daling. Het aantal transacties is met name van belang om een betrouwbaar en representatief beeld van de markt te behouden. Gedurende het seizoen wordt immers uit de transacties wekelijks de eigen VTA-notering afgeleid. Dit is uiteindelijk toch een graadmeter die mede bepalend is voor de stemming in het veld. Ook bij de uien wordt in de 2-wekelijkse nieuwsbrief de stemming weergegeven, waarbij ook de transacties medebepalend zijn voor het beeld in de dagelijkse praktijk.

VTA-notering

Wekelijks wordt uit de transacties welke door onze leden worden ingebracht de VTA-notering voor aardappelen afgeleid. Deze wordt in combinatie met de ander noteringen voor onze leden weergegeven in de webapplicatie, zowel in cijfers als in de grafische weergave. In het afgelopen seizoen leverde dit het onderstaande verloop op. In haar ledenbijeenkomst in het komende najaar wil VTA aandacht schenken aan de totstandkoming van de verschillende noteringen.

Beursnoteringen seizoen 2015 - 2016

Tegenvallende export

De daling bij de uien komt waarschijnlijk toch door het tegenvallende einde van het seizoen wat betreft de export. Ook in het begin van het nieuwe seizoen zien we dat er een afwachtende houding bestond bij zowel de telers als de afnemers, met name omdat enerzijds de export nog niet echt op gang wilde komen. En anderzijds kan er nog veel gebeuren in de komende maanden met betrekking tot de ontwikkeling van de gewassen op het veld. Het groeiseizoen kent voor zowel de plant- als de zaaiuien toch een typisch verloop. De teler zal hierin alert moeten zijn om strategisch de juiste keuzes te maken met betrekking tot de afzet van zijn product.