Oogstinschatting NEPG: Meer hectares, minder opbrengst, onzekerheid

img_0430

De NEPG verwacht in de 5 aangesloten landen een lagere opbrengst in vergelijking met vorig seizoen. In 2016 wordt de opbrengst op 24,9 miljoen ton geschat, terwijl in 2015 nog 25,3 miljoen ton werd geoogst. De verloren opbrengst in verband met waterschade, etc. zijn in deze cijfers verwerkt.

Ondanks een uitbreiding van het areaal van 4,8% t.o.v. vorig jaar verwacht men derhalve 1,6% minder opbrengst. Ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde spreken we over 3,4% meer hectares en 2,2% minder opbrengst.

Grote verschillen

In Duitsland verwacht men een gemiddelde opbrengst, terwijl Frankrijk, Nederland en Engeland een lagere opbrengst verwachten. België verwacht, ondanks een uitbreiding van het areaal met circa 12%, een zeer lage opbrengst. De schatting is dat de opbrengst 5,8% lager is dan vorig seizoen.

Anders dan in andere seizoenen zijn er grotere verschillen geconstateerd niet alleen in de NEPG gebieden, maar vooral ook binnen de rassen op zich. Vooral het ras Fontane (de grootste stijger binnen de NEPG landen) heeft veel tarra in de vorm van veel groeischeuren en groene knollen. In het algemeen verwachten de NEPG-leden een hoger percentage tarra dan normaal.

Verder is het gemiddelde onderwatergewicht hoog, hetgeen de aardappelen tijdens rooien en inschuren vatbaar maakt voor beschadiging en blauwverkleuring.

Hogere productiekosten en grotere verliezen

Alle landen liggen achter op het rooischema, zodat het grootste deel van de aardappelen nog geoogst moeten worden. Dit verhoogt de risico’s op slechte oogstomstandigheden.

De NEPG benadrukt dat de productiekosten voor de teler beduidend hoger zijn dan vorig jaar als gevolg van extra kosten voor gewasbescherming en de lagere opbrengsten per hectare. De verschillen tussen bruto en netto kilo’s zullen eveneens hoger zijn als gevolg van groeischeuren, groenkleuring en andere kwaliteitsaspecten.

Marktprijzen

Opbrengstprijzen op de vrije markt zijn nog steeds stabiel na afgelopen seizoen en worden mogelijk wat opgedreven door de lagere productie dit jaar. Contracttelers mogen misschien wat problemen hebben door lagere opbrengsten mogelijk kortingen op de kwaliteit, hetgeen ten koste gaat van het resultaat. Dit kan tegelijkertijd wel extra vraag betekenen op de vrije markt vanuit de verwerking.

oogstinschatting-nepg-september-2016