Risico’s door import Poolse aardappelen?

Het laat zich aanzien dat seizoen 2016/2017 zich duidelijk gaat onderscheiden ten opzichte van voorgaande jaren en wel om de volgende redenen:

 • De industrie heeft vanwege uitbreiding van hun productie meer aardappelen nodig dan afgelopen seizoen;
 • De uitkomst van de proefrooiingen is de laagste in het bestaan van VTA (zie hier het nut van onze proefrooiingen, voorraadinventarisaties en melden van transacties; reden temeer om mee te doen en transacties te melden);
 • Ondanks een flinke uitbreiding van het West-Europese areaal van bijna 5%, zal de totale opbrengst ruim 400.000 ton lager zijn;
 • Het tarra-percentage zal beduidend hoger zijn;
 • Als gevolg van langdurige droogte zal het opgeslagen product van mindere kwaliteit zijn vanwege blauw en beschadiging.

Het gevolg is nu wel algemeen bekend bij handel, industrie en telers. Minder verwerkbare aardappelen derhalve voor de industrie. Tekort? Een normale reactie hierop zou een stijgende marktprijs moeten zijn. Voor een korte periode was dit ook het geval. Uit oogpunt van de industrie zou dit wel eens de spuigaten kunnen gaan uitlopen. Hun reactie kwam al snel, onder andere in de vorm van:

 • Vooruit schuiven van hun grote contractpositie;
 • Aanschaffen van zoveel mogelijk (goedkope) dubbeldoel rassen door deze op te kopen in de veenkoloniale gebieden;
 • Fabrieken gedeeltelijk bevoorraden met (goedkope) Poolse aardappelen.

Echter het importeren van aardappelen uit Polen (en eventuele andere Oost-Europese landen) brengt grote risico’s met zich mee. Ring- en bruinrot en andere gevaarlijke besmettelijke ziektes worden regelmatig geconstateerd in deze landen. Met het binnenhalen van deze aardappelen lopen de West-Europese aardappeltelers een groot risico van besmetting van hun eigen teelt, met alle gevolgen vandien. Onder andere de volgende vragen rijzen hierbij op:

 • Wie is verantwoordelijk voor de risico’s van eventuele besmetting?
 • Wie is verantwoordelijk voor de waarborging van de kwaliteit en de keuring van het product?
 • Als er een keuring is, waar vindt deze plaats?
 • Voldoet deze keuring aan onze West-Europese kwaliteitseisen?
 • Worden de trailers voortijdig en na het lossen ontsmet?

Moeten deze risico’s genomen worden alleen om een markt rustig te houden?

Het waarborgen van een GEZONDE WEST-EUROPESE AARDAPPELTEELT ligt niet bij de telers alléén, maar is ook de verantwoording van de handel en industrie.