NEPG-cijfers oogstverwachting uitgesteld

Als gevolg van de late oogst in alle NEPG landen is besloten om de bekendmaking van de officiële NEPG oogstverwachting cijfers uit te stellen naar de derde week november. Ondanks dat er nog geen duidelijkheid is te geven kan men aannemen dat het septembercijfer van 24,9 miljoen ton naar beneden zal worden bijgesteld. In alle landen is er sprake van minder opbrengst en meer kwaliteitsproblemen.

Late en risico volle oogst

De maanden september en oktober waren in de meeste gebieden te droog om verantwoord voor de opslag te kunnen rooien. Na de laatste regenval wordt er volop geoogst. In België zit nog minimaal 35% in de grond. De (te) late oogst kan extra risico’s met zich meebrengen, mede omdat nachttemperaturen gaan dalen met soms wat vorst aan de grond en de dagen korter worden. Per gebied kampt men met enorme kwaliteitsverschillen waardoor het percentage uitval, flink hoger komt te liggen dan vorig seizoen. Beschadigingen en groeischeuren veroorzaken de grootste problemen. Groeischeuren direct verwerkt af land zijn hanteerbaar in de productie. Uit opslag is dit een ander verhaal met een vastere schil in de groeischeur al dan niet gevuld met grond. Indien nog verwerkbaar zorgt dit voor meer tarra voor de teler en meer uitval gedurende het productieproces. Daar staat tegenover dat het gemiddeld hoge drogestofgehalte de verwerkers een beter rendement geeft.  Het oogsten en opslaan moet daarentegen  zéér zorgvuldig gebeuren.

Extra kosten

Veel telers hebben moeten beregenen alvorens enigszins verantwoord te kunnen rooien, hetgeen een extra kostenpost betekent. Tevens zijn er telers waarbij de kilo opbrengst lager zal zijn dan het gecontracteerde volume. Verwerkers onderling hebben hier geen eenduidige formule voor hoe hiermee om te gaan.

Prijsverloop

Anders dan in voorgaande jaren vertoonden de prijzen vanaf het begin van de oogstperiode een stijgende tendens. De combinatie van tekort aanbod, stijgende prijzen en het vooruitzicht van lage opbrengsten, hebben verwerkers ertoe aangezet om goedkopere “dubbeldoelrassen”  bij te kopen in de zetmeel gebieden en in Polen. Zelfs wordt er geïmporteerd vanuit het Verenigd Koninkrijk, aantrekkelijk geworden door de waarde vermindering van hun valuta.

Na de laatste regenval en mede vanwege betere rooiomstandigheden en veel aanbod van partijen die direct verwerkt moeten worden, overstijgt het aanbod de vraag. Gevolg: prijzen onder druk en in een neergaande lijn.

Bovenmaats pootgoed wordt ook weer als consumptie aardappelen aangeboden.

Feit blijft echter bestaan dat er binnen de NEPG minder aardappelen geoogst worden dan vorig seizoen, met duidelijk meer tarra en dat de verwerkers door uitbreiding van de productie méér grondstof nodig hebben dan afgelopen jaar!