Voorlopige CBS-cijfers komen niet helemaal overeen met praktijkbeeld

cijfers-cbs

Het verzamelen van representatieve cijfers om een oogstinschatting te maken blijft lastig. De cijfers van het CBS met betrekking tot de opbrengsten van aardappelen en uien onderschrijven dit nog maar eens. Met name bij de aardappelen is het verschil in opbrengst in tonnen per hectare opvallend klein ten opzichte van het voorgaande seizoen. Het verschil met voorgaand seizoen zou slechts 0,8 ton per hectare bedragen, waarmee de totale bruto opbrengst hetzelfde zou zijn als vorig seizoen. Terwijl overal in het land juist tegenovergestelde geluiden worden gehoord. Overal spreken telers van (veel) lagere opbrengsten ten opzichte van het voorgaande seizoen. Bij onze eigen proefrooiingen in september kwamen we immers tot de conclusie dat de opbrengst per hectare bij onze leden ongeveer 6 ton lager zou liggen dan vorig seizoen (zie het nieuwsbericht van 3 oktober jl.) Landelijk kan dit wel enkele honderdduizenden tonnen schelen!

Voorlopige oogstcijfers

Navraag bij het CBS heeft geleerd, dat de cijfers ook met de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Eén van de statistici wijst op het feit dat het op dit moment nog om voorlopige cijfers gaat en dat pas eind januari de definitieve oogstcijfers zullen verschijnen. In de toelichting bij de cijfers wordt hier ook op gewezen. Bij de voorlopige cijfers zouden nog niet alle misoogsten en niet te oogsten oppervlaktes op de juiste manier zijn meegenomen. Daarbij zijn ook nog niet alle percelen gerooid. Bovendien geven ze aan, dat het hier om bruto kilo’s gaat. Ook de totale bruto kilo’s in de praktijk zijn echter beduidend minder. Door kwaliteitsproblemen zullen de verschillen bruto/netto hoger zijn. Niet alleen VTA, doch de algemene verwachting is dat uiteindelijk de definitieve cijfers  straks  een heel ander beeld zullen geven. Een goede interpretatie van de cijfers is echter wel nodig, daar persberichten eromheen anders een storende factor met een voor telers negatieve uitstraling in de markt ontwikkeling zouden kunnen betekenen.

Betrouwbare cijfers

Eén en ander wijst nog maar eens op het belang van deelname aan proefrooiingen. Voldoende deelname is dé manier om representatieve en betrouwbare cijfers uit eigen hand boven tafel te krijgen. Daarmee zijn we niet afhankelijk van voorzichtige inschattingen van anderen, doordat we zelf toch een redelijk beeld hebben kunnen vormen. Hiermee verschijn je als teler uiteraard beter geïnformeerd en een stuk sterker aan de onderhandeltafel.