Voorraad uien lager dan vorig seizoen

  • december 20, 2016
  • Uien

VTA heeft in de eerste week van december voor het seizoen 2016 – 2017 de eerste voorraadinventarisatie voor uien laten uitvoeren onder haar leden. Deze inventarisatie gebeurt volgens een vastgesteld protocol. De opbrengstmeting wordt in deze vorm uitgevoerd sinds 2011. In februari en april volgt nog een voorraadinventarisatie.

 

Gemiddelde opbrengst per hectare

De gemiddelde opbrengst van alle ingestuurde resultaten is 52,7 ton/ha. In 2015 was dit 56,3 ton/ha. De verschillen tussen percelen zijn groot. Het minimum is 17,5 ton/ha, terwijl het maximum 80 ton/ha bedraagt. De opbrengst per hectare is derhalve 6,4% lager dan voorgaand seizoen.

Uitgaande van een areaaluitbreiding van 4%, zoals ook het CBS deze heeft vastgesteld, zou de totale productie bij de referentiegroep 2,8% lager uitvallen dan het vorige seizoen. Dit is 5,2% lager dan het 5-jarig gemiddelde.

Dit wordt met name veroorzaakt door een daling bij de gele zaaiuien (-8%). Bij de plantuien en de rode uien zien we bij onze leden een stijging van de oogst van 37% resp. 6,4% (met name als gevolg van areaaltoename).

De oogst van de referentiegroep is dit seizoen lager dan vorig jaar

Voorraad

De lagere productie leidt uiteindelijk tot een lagere voorraad. Relatief zijn er ongeveer net zoveel uien geleverd als vorig seizoen. Toen was 29% van de uien afgeleverd. Dit jaar is 31% afgeleverd. In absolute tonnen is er bij de VTA-leden 5,5% minder voorraad dan vorig seizoen. Dit is ruim 8% lager dan het 5-jarig gemiddelde.

Van de voorraad is ongeveer 33% reeds verkocht. Op basis van absolute tonnen ligt de vrije voorraad 18,7% lager dan vorig jaar. Ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde is dit 21,3% lager.

Relatief zijn er evenveel uien afgeleverd als vorig seizoen

De voorraad in absolute tonnen is lager dan vorig seizoen