Vrije voorraad uien 10% lager dan langjarig gemiddelde

  • februari 18, 2021
  • Uien

VTA heeft in de afgelopen week voor het seizoen 2020 – 2021 de tweede voorraadinventarisatie voor uien laten uitvoeren onder haar leden. De belangrijkste conclusies bij deze tussenstand zijn:

  • Door de deelnemers is ongeveer 51% van de uien afgeleverd.
  • Van de voorraad is ongeveer 31% verkocht.
  • De vrije voorraad ligt ruim 10% lager dan het langjarige gemiddelde.

Goedlopende afzet

Het volume wat afgeleverd is door de deelnemers aan de voorraadinventarisatie ligt ongeveer op eenzelfde niveau als het langjarig gemiddelde. Er is circa 51% afgeleverd. In de noordelijke provincies zien we dat 41% van de gele uien geleverd is, terwijl in de zuidelijke provincies al 54% van de gele uien is geleverd. Bij de rode uien zien we juist dat in het zuiden een kleiner aandeel is afgeleverd (45% t.o.v. 57% in de noordelijke provincies).

Door de goedlopende export zou je mogelijk verwachten dat het aantal afgeleverde tonnen iets hoger lag. In de export zit echter wel een behoorlijk aandeel geleverd vanuit de niet traditionele teeltgebieden, waar een relatief groot deel afland is afgeleverd, terwijl daarnaast ook nog een volume plantuien is geëxporteerd.

Voorraad lager

In absolute tonnen ligt er bij de deelnemers 4,3% minder voorraad dan het vorig seizoen. Dit is 3,5% minder dan het langjarig gemiddelde. Van de voorraad is 31% verkocht. De absolute vrije voorraad komt daarmee 15,2% lager uit dan vorig seizoen. Dit is circa 10% lager dan het langjarig gemiddelde. Daarbij is bovendien de verwachting, dat de netto tonnen in de praktijk nog iets lager zullen liggen door de kwaliteitsproblemen in een deel van de voorraad.

De voorraad vrije uien ligt ongeveer 10% lager dan het langjarig gemiddelde