Vrije voorraad uien april 2020 hoger

  • april 23, 2021
  • Uien

VTA heeft in de afgelopen week voor het seizoen 2020 – 2021 de derde voorraadinventarisatie voor uien laten uitvoeren onder haar leden. De belangrijkste conclusies bij deze tussenstand zijn:

  • Door de deelnemers is ongeveer 66% van de uien afgeleverd.
  • Gemiddeld is van de voorraad ongeveer 37% verkocht.
  • De vrije voorraad ligt hoger dan het 5-jarige gemiddelde.

Het volume wat afgeleverd is door de deelnemers aan de voorraadinventarisatie ligt 6 à 7% onder het niveau van het langjarig gemiddelde. Er is circa 66% afgeleverd.

Van de rode uien is door de deelnemende telers relatief al een groter deel afgeleverd, namelijk 75%. Van de voorraad rode uien is bovendien bijna 50% al verkocht, waardoor 12,3% van de totale oogst nog maar vrij is. Bij de gele uien ligt dit iets anders. Hierbij is 61% van de oogst afgeleverd, terwijl nog bijna 27% van de oogst vrij is. In het vorige seizoen was bij de gele uien 12% van de oogst vrij.

Voorraad hoger

In absolute tonnen ligt er bij de deelnemers meer voorraad dan het vorig seizoen. Dit is ook 28% meer dan het 5-jarig gemiddelde. Van de voorraad is bijna 37% verkocht. Vorig seizoen was ongeveer 54% van de voorraad verkocht op dit moment. De absolute vrije voorraad komt daarmee hoger uit dan vorig seizoen. Dit is ook circa 22% hoger dan het 5-jarig gemiddelde. Daarbij wordt het 5-jarig gemiddelde wel omlaag getrokken door het extreem droge seizoen ‘18/’19.

voorraad uien april 2021
Absolute voorraad t.o.v. het 5-jarig gemiddelde