Opbrengst uien laat grote verschillen zien

  • oktober 8, 2021
  • Uien

Een eerste schatting geeft aan, dat de uienoogst per hectare dit seizoen iets lager uit valt dan vorig jaar. Een goed gemiddelde is echter heel slecht vast te stellen. Dit komt door de grote verschillen tussen percelen. Met name boven de grote rivieren liggen de opbrengsten lager dan in het seizoen ’20/’21. In het zuidwesten zien we dit jaar een duidelijk betere opbrengst, maar daar waren de resultaten in de afgelopen seizoenen dan ook niet best. Door de areaaluitbreiding zal de totale oogst in Nederland naar verwachting hoger uitkomen.

Grote verschillen in hectare opbrengsten

Opmerkelijk is dat juist de telers in Noord-Nederland dit jaar grote verschillen zien tussen de eigen percelen. Er zijn meldingen van 30 ton/ha verschil bij individuele telers over verschillende percelen. Omdat door de grote verschillen niet goed een betrouwbaar gemiddelde kan worden vastgesteld is er een overzicht gemaakt, waarin het verschil tussen noord en zuid duidelijk wordt.

Hieruit kunnen we concluderen, dat in Zuid de opbrengsten per hectare 12,2% hoger lagen dan vorig seizoen. In Noord waren de opbrengsten circa 3% lager voor de gele uien. Voor de rode uien ligt de opbrengst in Noord circa 25% lager, terwijl dit in Zuid ongeveer 15% lager is.

Praktijkbeeld

Het beeld (inschatting) in de praktijk bij telers in Noord is, dat de gemiddelde opbrengst wel enkele tonnen lager is dan vorige seizoen. Bij telers die al uien hadden ingeschuurd overheerst het gevoel dat de opbrengst toch zeker 3 – 7 ton/ha lager lijkt dan vorig jaar. Daarbij speelt mogelijk een rol, dat betere percelen die het eerste ‘klaar’ waren de beste zijn. De latere hebben gemiddeld minder opbrengst gegeven (vaak een wat hollere stand of last gehad van bodemherbicide etc.). Ten tijde van deze eerste opbrengstraming stonden de mindere percelen nog vast.

Grofte

Het percentage 60 mm opwaarts bedraagt gemiddeld 60,2%. Dit is 6,6% lager dan vorig seizoen. Vooral bij de rode uien zien we dat de grofte minder is: 55,3% t.o.v. 66,4% vorig jaar. Bij de gele uien is dit 61,1% t.o.v. 66,8% vorig seizoen.