Voorraad aardappelen ruim lager

Uit de eerste voorraadinventarisatie van VTA kan worden geconcludeerd dat de voorraad consumptie-aardappelen ruim lager ligt dan vorig seizoen (14,6%) en ook lager dan het 5-jarig gemiddelde (11,3%).

Opbrengstcijfers uit de voorraadinventarisatie

De gemiddelde opbrengst per hectare bij de deelnemende telers in onze voorraadinventarisatie is 48,5 ton netto. Dit is iets lager dan eerder bij de proefrooiingen in september was vastgesteld. Toen werd de gemiddelde opbrengst nog ingeschat op 49,7 ton per hectare.

De opbrengst bij de deelnemende leden varieert van 34 tot 64 ton per hectare. In vergelijking met vorig seizoen ligt de opbrengst per hectare ongeveer 5% lager. In combinatie met de areaalontwikkeling zorgt de lagere hectareopbrengst voor een oogstschatting die 11% lager ligt dan vorig seizoen. Dit is ook 10,5% lager dan het vijfjarig gemiddelde. (zie grafiek 2)

Oogstraming volgens CBS cijfers

Het CBS kwam onlangs naar buiten met de oogstraming voor het seizoen 2021/2022. Hieruit bleek dat het areaal dit jaar is afgenomen met 6,5% t.o.v. vorig seizoen. Het areaal komt daarmee op 71.388 ha. Met een opbrengst per hectare van 49 ton komt de totale (voorlopige) oogstraming uit op 3,5 miljoen ton.  

oogstraming consumptieaardappelen CBS 2021
Grafiek 1: Oogstraming CBS

Nog relatief weinig afgeleverd

In november was door de deelnemers aan de voorraadinventarisatie 14,9% van de oogst afgeleverd. In absolute tonnen hebben de deelnemende telers 16,2% meer afgeleverd dan vorig seizoen (zie grafiek 2). Dit is 5,3% minder dan het 5-jarig gemiddelde.

Voorraadinventarisatie aardappelen nov 2021
Grafiek 2: Voorraadinventarisatie aardappelen VTA november 2021

De absolute voorraad die nu in opslag ligt bij de vaste groep van telers is ruim lager dan vorig seizoen (14,6%) en ook lager dan het 5-jarig gemiddelde (11,3%). Van de totale voorraad is 65% al verkocht. Vorig jaar lag dit op 57%. De vrije voorraad ligt daarmee ruim onder het 5-jarig gemiddelde.

Eerste voorraadinventarisatie seizoen ’21/’22

VTA inventariseert jaarlijks drie maal de voorraad aardappelen onder haar leden. De eerste voorraadinventarisatie met peildatum 15 november is onlangs afgerond. Er volgt nog een tweede en derde inventarisatieronde in februari en april.