Voorraadinventarisatie uien december 2021

  • december 23, 2021
  • Uien

VTA heeft in de afgelopen weken voor het seizoen 2021 – 2022 de eerste voorraadinventarisatie voor
uien laten uitvoeren onder haar leden. De belangrijkste conclusie hierbij is dat er ondanks een
goedlopende export op papier toch nog een behoorlijke voorraad ligt.

Gemiddelde opbrengst per hectare

De gemiddelde opbrengst van alle ingestuurde resultaten is 55,4 ton/ha. Dit is 2,8 ton hoger dan vorig seizoen. Dit komt met name door de hogere opbrengsten onder de rivieren. Vorig jaar lager de opbrengsten hier gemiddeld op 46,5 ton/ha, terwijl deze dit jaar op 54,6 ton/ha zit. In het noorden liggen de opbrengsten wel iets lager ten opzichte van vorig seizoen. Dit jaar is de gemiddelde opbrengst daar 56,1 ton/ha, terwijl deze vorig seizoen 57,3 ton/ha was.

Geleverd volume hoger

Het volume (absolute tonnen) wat afgeleverd is door de deelnemers aan de voorraadinventarisatie ligt ongeveer 4,5% hoger dan vorig seizoen. Dit is ook 14% hoger dan het 5-jarig gemiddelde. Circa 33% is afgeleverd. Deze cijfers liggen wel in lijn met het beeld van een goedlopende afzet.

Van de gele zaaiuien in opslag is 40% reeds verkocht. Vorig seizoen was dit 53%. Bij de rode uien is 57% verkocht. In het vorige seizoen was dit eveneens 53%. De enkele plantuien die nog in de bewaring zitten zijn allemaal verkocht.

Voorraad

In absolute tonnen is er bij de VTA-leden 15,5% meer voorraad dan het 5-jarig gemiddelde, terwijl ook de vrije voorraad hoger ligt. Maar daarbij moet worden opgemerkt dat het 5-jariggemiddelde sterk omlaag wordt gehaald door het droge seizoen 2018/2019. In vergelijking met vorig jaar zit er nog wel wat meer voorraad, maar gelet op de lange termijn ligt de totale voorraad een beetje op een vergelijkbaar niveau met de seizoenen 2017/2018 en 2019/2020.

Voorraadinventarisatie uien december 2021

De vrije voorraad lijkt wat aan de hoge kant te zitten, maar dit kan enigszins vertekend zijn doordat inkopers de laatste maanden wat voorzichtiger zijn geweest. De werkvoorraden zijn daardoor mogelijk relatief laag.

Tarrapercentages hoog

Een ander aspect dat dit seizoen zeker nog mee kan spelen is het percentage tarra. De tarrapercentages lopen flink uiteen, maar liggen gemiddeld hoog dit jaar. Een tarrapercentage van 15% is geen uitzondering.