Pool afland uien versus beursnotering en vrije afzet

  • januari 18, 2022
  • Uien

Op het moment dat pool-prijzen bekend worden komt bij menigeen altijd de vraag: Heb ik het goed gedaan? Of had er meer in gezeten? Nu is het achteraf makkelijk praten, maar niettemin de moeite waard om wat dingen naast elkaar te zetten.

Vergelijking pool- en beursprijzen in dezelfde periode

Begin december kwam PPA bijvoorbeeld met het bericht dat de afland-pool uien € 8,24 had opgeleverd met daarbij de mededeling dat deze ruim boven de gemiddelde beursprijs in de aflandperiode lag.

Vergelijken we dit met de beursnotering in de periode van week 33 t/m week 39 (laatste notering Emmeloord), dan zien we dat het poolresultaat in de eerste 3 weken boven de notering zat. In week 36 zat het resultaat ongeveer op een gemiddelde beursnotering, maar in de weken erna ligt de gemiddelde poolprijs toch ruim onder de gemiddelde beursnotering.

In deze weken trokken de prijzen ook wat aan. Met name de bovenkant van de notering ging wat omhoog. Iets wat we in onze eigen transacties ook terug zien.

Poolprijzen afland uien 2021 vergeleken met beursnotering en transactielijst VTA
Gemiddelde poolprijs afland versus de beursnotering en transacties VTA in dezelfde periode

Vergelijking poolprijzen met transactielijst VTA

Van de VTA-transacties afland hebben we een puntenwolk gemaakt in bovenstaande spreidingsdiagram. De bovenkant van de markt zit daarmee toch behoorlijk boven het poolresultaat (2 à 3 ct/kg).  Voor een bedrijf met 15 ha uien scheelt dit € 15.000 à 22.500,-aan opbrengst. In een tijd van stijgende kosten en hogere risico’s de moeite waard om af te wegen.

Voor- en nadelen pool zelf afwegen

Voorstanders van een pool geven vaak aan, dat de markt constanter wordt omdat pieken en dalen enigszins worden afgevlakt. Telers die participeren in een pool gaan er van uit dat ze een gemiddelde prijs ontvangen. Een pool biedt echter ook geen enkele garantie. Vaak wordt er een leveringsdatum afgesproken, waarbij geen rekening wordt gehouden met het prijsverloop in de markt. Telers moeten de voor- en nadelen van afzet via de pool zelf afwegen en daarbij ook dusdanige keuzes maken dat er geen winst verloren gaat.