Proefrooiingen augustus 2019 aardappelen hoger dan langjarig gemiddelde

Gemiddelde opbrengst per hectare

De gemiddelde opbrengst van de monsters is vastgesteld op 46.894 kg per hectare. In 2018 was dit 36.426 kg per ha. Hiermee is de opbrengst per hectare tot op heden ruim 28,7% hoger dan het vorig seizoen. Het 5-jarig gemiddelde ligt op 43.043 kg/ha. Ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde is de productie 9% hoger. Eén en ander is weergegeven in onderstaande grafiek.

Proefrooiing aardappelen augustus 2019 VTA

Percentage 50 mm opwaarts

Het percentage 50 mm opwaarts bedraagt 60%. In 2018 was dit 52%, terwijl het vijfjarig gemiddelde ligt op 58%. Het gemiddeld knolaantal ligt op 185 stuks. Dit is 3,9% hoger dan het vijfjarig gemiddelde.

 

Verschillen tussen rassen

Voor de beeldvorming van de verschillende rassen is onderstaande tabel opgenomen. Van een aantal rassen komt maar een beperkt aantal meldingen binnen, waardoor we deze automatisch onder de overige rassen plaatsen.

Tussen percelen onderling bestaan er behoorlijke verschillen. De laagste opbrengst bedraagt 27,3 ton/ha, terwijl de hoogste op 68,4 ton/ha zit. Qua potentie lijkt er ook behoorlijk verschil te bestaan. Zo wordt van percelen gemeld dat het loof nog volop fris en groen is, terwijl ook veel meldingen binnenkomen dat het loof volledig is afgestorven of waarbij het gewas in de laatste weken snel achteruit is gegaan.

Voor de beeldvorming van de spreiding binnen de rassen is onderstaande grafiek opgenomen. Het onderste rode lijntje geeft het minimum per ras aan, het bovenste groene lijntje het maximum en het oranje vierkantje het gewogen gemiddelde per ras.

In september wordt een tweede proefrooiing uitgevoerd onder dezelfde groep telers.