Voorraad uien fors lager

  • februari 25, 2019
  • Uien

De tussenstand van de voorraadinventarisatie uien geeft aan, dat de voorraden fors lager liggen dan de afgelopen 5 seizoenen gemiddeld het geval was. Dit blijkt uit de tweede voorraadinventarisatie die VTA in de eerste week van februari voor het seizoen 2018 – 2019 afgerond onder haar leden. Er hebben 161 leden deelgenomen. De belangrijkste conclusie bij deze tussenstand ligt in het verlengde van de voorraadinventarisatie in december. Absoluut is er ongeveer evenveel afgeleverd ten opzichte van andere jaren, hetgeen aansluit bij het praktijkbeeld van de goedlopende afzet in de eerste helft van het seizoen. 

Hoeveelheid geleverd hoger dan 5-jarig gemiddelde

Voorraad uien 2019 is fors lager

Geleverde uien vs voorraad absolute tonnen

Uit de voorraadinventarisatie blijkt, dat door de deelnemers ongeveer 70% van de uien is afgeleverd. Van de rode uien is 74% geleverd en van de gele uien 63%. Dit ligt hoger dan vorig seizoen (zowel bij de rode als de gele uien). Gemiddeld was toen 50% van de uien afgeleverd.

In absolute tonnen is er door de deelnemende VTA-leden bijna 5,2% minder afgeleverd dan vorige seizoen, maar dit ligt boven de lijn van het 5-jarig gemiddelde, hetgeen de goedlopende afzet in de eerste helft van het seizoen bevestigt. In de eerste helft van het seizoen is er ondanks de lagere oogst toch een behoorlijk volume geëxporteerd, waardoor de voorraden nu fors lager zijn dan de voorgaande seizoenen.

Absolute voorraad fors lager

Zoals te verwachten was is de absolute voorraad fors lager dan voorgaande seizoen. Dit scheelt 60%. Ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde is dit 57% lager.

Van de voorraad is ongeveer 53% verkocht (47% is nog vrij). Op basis van absolute tonnen ligt de vrije voorraad  circa 74% lager dan vorig jaar. Ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde is dit 73% lager.

Naar verhouding ligt de vrije voorraad bij rode uien iets lager dan bij de gele zaaiuien. Bij de rode uien was 13% van de totale oogst nog vrij verkoopbaar. Bij de gele was dit nog 18%. De deelnemers met rode uien hebben 48% van de voorraad al verkocht, terwijl van de gele zaaiuien 51% van de voorraad is verkocht. In andere jaren zien we dat ongeveer 25% van de voorraad is verkocht rond deze tijd.

Voorraad uien in februari 2019 fors lager dan het vijfjarig gemiddelde