Voorraad uien extreem laag

  • december 21, 2018
  • Uien

VTA heeft in de eerste week van december voor het seizoen 2017 – 2018 de eerste voorraadinventarisatie voor uien laten uitvoeren onder haar leden. De belangrijkste conclusie bij deze tussenstand is samengevat in de titel. De productie is fors lager. Er is relatief meer afgeleverd en de vrije voorraad is extreem laag. Dit sluit ook aan bij praktijkbeeld van een relatief goedlopende export.

Gemiddelde opbrengst per hectare

voorraad uien in december 2018 extreem laag

De voorraad vrije uien is extreem laag

De gemiddelde opbrengst van alle ingestuurde resultaten is 37,7 ton/ha netto. In 2017 was dit 55,6 ton/ha. Dit is nog lager dan het getal van 41,4 ton/ha wat er bij de proefrooiingen uitkwam.

De cijfers onderstrepen nog maar een hoe ontzettend groot de verschillen zijn. Het minimum is 5 ton/ha, terwijl het maximum 80 ton/ha bedraagt. Gemiddeld is de opbrengst per hectare derhalve 32,3% lager dan voorgaand seizoen.

Bij de gele uien lag de opbrengst op 37,2 ton per ha en bij de rode uien was dit 39,0 ton per ha. Bij de plantuien lag de opbrengst gemiddeld op 38,9 ton per ha.

Voorraad

De lagere productie leidt in combinatie met een redelijk doorlopende export uiteindelijk tot een extreem lage voorraad. Relatief zijn er meer uien afgeleverd dan vorige seizoenen. In de vorige 5 seizoenen was gemiddeld 31,8% van de uien afgeleverd. Dit jaar is 40,0% afgeleverd.

In absolute tonnen is er bij de VTA-leden 38,8% minder voorraad dan vorig seizoen. Dit is ook ruim 35,7% lager dan het 5-jarig gemiddelde.

Daarnaast is er van de voorraad ook ongeveer 53% verkocht. Bij de rode uien ligt dit percentage op 42%. Normaliter is er rond deze tijd ongeveer 25% van de voorraad verkocht. De vrije voorraad komt hierdoor fors lager uit. Deze is maar liefst 63,5% minder dan vorig seizoen. Ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde is dit 59,5% lager.

voorraad uien december 2018 extreem laag

De absolute voorraad vrije uien is 60% lager dan het 5-jarig gemiddelde