Voorraadinventarisatie aardappelen november 2019

Aardappeloogst

Het CBS kwam onlangs naar buiten met de oogstraming voor het seizoen 2019/2020. Hieruit bleek dat het areaal dit jaar is toegenomen met 3,3% t.o.v. vorig seizoen. Het areaal komt daarmee op 78.900 ha. Met een opbrengst per hectare van 49,3 ton komt de totale oogstraming uit op 3,9 miljoen ton.

De areaaluitbreiding onder de VTA-leden ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde. Onder de deelnemers was de areaalgroei ten opzichte van het vorige seizoen 1,8%.

De gemiddelde opbrengst per hectare bij de deelnemende telers is 52,9 ton netto. Dit is iets lager dan eerder bij de proefrooiingen in september was vastgesteld. Toen werd de gemiddelde opbrengst nog ingeschat op 54,1 ton per hectare.

De opbrengst bij de deelnemende leden varieert van 40 tot 74 ton per hectare netto. In combinatie met de areaalgroei zorgt de hogere hectareopbrengst voor een toename van 23,6%ten opzichte van vorig seizoen. Dit is 9% hoger dan het vijfjarig gemiddelde. (Dit is overigens ook 3,2% lager dan seizoen ’17/’18.)

Rooiwerkzaamheden nog niet afgerond

Een aantal leden heeft de voorraadinventarisatie bewust nog niet ingevuld, omdat zij nog volop met rooiwerkzaamheden bezig zijn. Daarbij wordt verschillende malen opgemerkt, dat het de vraag is of alle aardappelen überhaupt wel gerooid zullen worden. Naar verluidt moeten er begin december nog circa 1.000 hectare gerooid worden, waarvan het grootste deel in Noord-Holland.

Nog relatief weinig afgeleverd

In november was 16,6% van de oogst afgeleverd. In absolute tonnen hebben de deelnemende telers 33,2% meer afgeleverd dan vorig seizoen. Dit is 6,8% minder dan het 5-jarig gemiddelde.

De absolute voorraad die nu in opslag ligt bij de vaste groep van telers is fors hoger dan vorig seizoen (21,1%) en ook hoger dan het 5-jarig gemiddelde (12,9%). Van de voorraad in opslag is 51% al verkocht. Vorig jaar was 59% verkocht.

Absolute voorraad en levering per 15 november over de laatste 6 seizoenen