Voorraadinventarisatie uien februari 2020

  • februari 21, 2020
  • Uien

VTA heeft in de afgelopen week voor het seizoen 2019 – 2020 de tweede voorraadinventarisatie voor uien laten uitvoeren onder haar leden. De belangrijkste conclusie bij deze tussenstand is dat de referentiegroep ongeveer 50% van de oogst heeft afgeleverd, hetgeen redelijk overeenstemt met het langjarige gemiddelde. Met een opbrengst die ongeveer rond het langjarig gemiddelde ligt komt het voorraadniveau ook ongeveer op het niveau van het langjarig gemiddelde.

 

Voorraad

Het volume wat afgeleverd is door de referentiegroep ligt ongeveer op eenzelfde niveau als het langjarig gemiddelde*). Er is circa 50% afgeleverd. Dit ligt in lijn met het beeld van een goedlopende afzet. Van de rode uien is 42% geleverd, terwijl van de gele uien 46,2% geleverd is. Van de plantuien is 90% geleverd.

In absolute tonnen is er bij de VTA-leden ligt de voorraad ongeveer op het niveau van het langjarig gemiddelde, waarbij een correctie is gemaakt voor het vorige seizoen. Van de voorraad is gemiddeld 22% verkocht. Dit is relatief wat lager dan in de normale voorgaande seizoenen. Normaal is 25 tot 28% verkocht. Ook hier een verschil tussen de rode en gele uien. Van de voorraad rode is circa 34% verkocht, terwijl van de gele 19% is verkocht.

De totale vrije voorraad komt daarmee iets hoger uit dan het langjarig gemiddelde van de voorraadinventarisaties in deze periode. Dit ligt voor de rode uien wat lager dan voor de gele.

voorraadinventarisatie uien februari 2020

Absolute voorraad uien bij deelnemers voorraadinventarisatie